Životní styl, 23. 9. 2022

Foto: Shutterstock

Každý pátý člověk se stal v ČR obětí domácího násilí, ať už ve formě fyzického, sexuálního, psychického či ekonomického násilí. Z toho přes dvě třetiny obětí zažilo agresi ze strany partnera či partnerky a více než polovina si nese následky až do současnosti. Přes 7 z 10 obětí zažilo některou z forem psychického násilí, téměř 18 % bylo odstřiženo od finančních prostředků a 14 % bylo sexuálně zneužito.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

S fyzickými útoky se setkaly téměř dvě třetiny žen (64 %) i mužů (65 %), kteří domácí násilí někdy zažili, a přes 17 % obětí se dodnes potýká s trvalými fyzickými následky. Nejnovější výzkum iniciativy Pod Svícnem a výzkumné agentury Ipsos dále ukázal, že v 1 ze 6 případů (17 %) domácího násilí je agresorem někdo z rodičů.

Nejčastější agresoři

„Více než tři čtvrtiny žen, které zažily domácí násilí, se s ním setkalo ze strany partnera, mužů ve stejné situaci je téměř 30 %. Další oblastí se znepokojivými výsledky jsou rodinné vztahy – každá šestá oběť (17 %) zažila násilí od rodičů, v případě mužů jde dokonce o každou třetí (33 %),” říká poslankyně Barbora Urbanová, jež stála u založení iniciativy, prostřednictvím které chce mimo jiné edukovat společnost nebo docílit legislativních změn v oblasti domácího násilí, a dodává: „Taková data potřebujeme k tomu, abychom věděli, kde musíme poskytovat pomoc nejakutněji.”

Psychické týrání

Výzkum ukázal, že se téměř 75 % žen, které prožily domácí násilí, setkalo s psychickým týráním a u mužů jde o bezmála 60 % případů.

Druhou nejčastější formou jsou fyzické útoky, se kterými se setkaly téměř dvě třetiny (64 %) všech obětí.

Sociální izolaci zažila více než čtvrtina poškozených mužů a téměř třetina žen, 18 % obětí bylo odstřiženo od svých financí a každá sedmá oběť (14 %) prožila sexuální zneužití – v případě žen jde dokonce o 17 %.

Následky dodnes

Velmi často se stává, že se z obětí domácího násilí stávají v pozdější době agresoři nebo naopak oběti, a to proto, že neznají správné vzorce chování. Více než polovina obětí si nese trvalé sociální následky, které mají vliv zejména na mezilidské vztahy a důvěru, u téměř 45 % se objevuje posttraumatická stresová porucha – u mužů dokonce ve 2 případech ze 3,” vysvětluje Michaela Studená, spoluzakladatelka iniciativy Pod svícnem.

Alarmující je také to, že si každá šestá oběť nese i fyzické následky. „Z tohoto důvodu musíme pracovat na tom, abychom o případech domácího násilí věděli včas a dokázali efektivně zasahovat,” dodává Studená.

Zdroj: TZ Pod svícnem / Ipsos

Autor článku: Petra Chmelová