Životní styl, 20. 11. 2023

Foto: Semisatch / Shutterstock

Světoznámý houslista Jaroslav Svěcený zahraje za doprovodu akordeonistky Markéty Laštovičkové pro Nadační fond Umění doprovázet, který již sedmnáct let podporuje české hospice. Výtěžek z koncertu bude věnován na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, jež velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Koncert pořádá Nadační fond Umění doprovázet, který již sedmnáct let patří mezi významné podporovatele hospiců a paliativní péče v České republice. „S Nadačním fondem Umění doprovázet spolupracuji již 15 let, takže problematika hospiců je mi poměrně dobře známa,“ říká Jaroslav Svěcený ke svému vystoupení na podporu hospiců. „Osobně jsem také navštívil i několik lůžkových hospiců, kde jsem hrál pro těžce nemocné pacienty. Tady jsem si uvědomil nezastupitelnou úlohu hospicové péče v naší společnosti a jsem rád, že mohu hospicovou myšlenku již poněkolikáté osobně podpořit“, dodává houslový virtuos.

„Benefiční koncert Jaroslava Svěceného pořádáme v Tereziánském sále Břevnovského kláštera již podeváté,“ říká Hana Haráková, zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu. „Z akce se již stala pěkná předvánoční tradice, ve které bychom rádi pokračovali i v dalších letech,“ dodává. Koncert se koná v pondělí 27. listopadu 2023 od 19,00 hodin v Tereziánském sále Břevnovského kláštera. Vstupné činí 450 korun a vstupenky je možné zakoupit na fortně (Infocentrum) Břevnovského kláštera (9,00 – 17,30 hodin), tel: 220 406 111 nebo na tel. čísle 739 227 306 a e:mailu: info@umenidoprovazet.cz.

Výtěžek z koncertu použije nadační fond na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, které velkou měrou pomáhají nejen zlepšit kvalitu života pacientů v jeho závěrečné fázi, ale také velmi usnadňují práci ošetřujícího personálu v hospicích. „Jedná se například o automatická polohovací lůžka, lineární dávkovače léků, oxygenátory, odsávačky, toaletní vozíky či antidekubitní matrace,“ upřesňuje Hana Haráková.

Nadační fond umění doprovázet byl založen v červenci roku 2006 a v průběhu svého trvání poskytl českým hospicům téměř 6 milionu korun. Kromě finanční a materiální pomoci stávajících a nově vznikajících hospiců provozuje fond na telefonním čísle 604 414 346 též poradenskou linku pro těžce nemocné, jejich rodiny a blízké, která působí pro celou republiku a poskytuje snadno dostupnými metodami kvalitní informace důležité pro řešení situace, v níž se těžce nemocní nebo jejich blízcí ocitli. V roce 2018 otevřel nadační fond pro pečující rodiny na Rakovnicku také půjčovnu kompenzačních pomůcek (více na www.umenidoprovazet.cz). Od roku 2009 je členem Asociace nadačních fondů Fóra dárců, od roku 2012 též držitelem „Známky kvality“ udělenou Fórem dárců.

Autor článku: (red)