Životní styl, 18. 5. 2024

Foto: Shutterstock

Polibky k lásce a partnerskému vztahu patří a dle výzkumů přinášejí i mnohé psychické i fyzické benefity. Podle vědecké studie je navíc četnost líbání mezi dlouhodobými partnery také ukazatelem jejich spokojenosti se vztahem i milostným životem. Více polibků přímo během milování vede u obou pohlaví k častějšímu sexu, ženy si díky němu užívají konzistentnější orgasmy. Pro spokojenost mužů jsou pak velmi podstatné i běžné, každodenní polibky.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Polibky jsou vnímány jako typický projev lásky a jsou pevnou součástí romantického vztahu.

„Polibky jsou i z vědeckého hlediska prokázaným způsobem, jak upevňovat láskyplná pouta, zlepšit si náladu, zbavit se stresu a úzkosti a zvednout si sebevědomí. Mají i příznivé dopady na fyzické zdraví, díky rozšíření cév a lepšímu průtoku krve v organismu například snižují krevní tlak, potlačují křeče nebo zmírňují bolesti hlavy. A časté líbání také pomáhá zpevňovat a napínat obličejové svaly, což pomáhá prevenci vrásek,“ doplňuje k tematice Adam Durčák z e-shopu, který prodává erotické pomůcky a zabývá se zdravou sexualitou.

V hledáčku vědců

Tomu, jak líbání ovlivňuje partnerské vztahy, však zatím příliš odborné pozornosti věnováno nebylo. To se rozhodli změnit američtí badatelé a ve své studii, která byla zveřejněna v odborném žurnále Journal of Sex & Marital Therapy, se zaměřili na to, jak mohou polibky odrážet spokojenost v partnerském vztahu.

Výzkumu se zúčastnilo téměř 9 stovek lidí nad 18 let, kteří již alespoň 2 roky byli ve stabilním vztahu. Většina účastníků, konkrétně 75 %, byla ženatých či vdaných, 9 % zasnoubených a 16 % ve vážném vztahu. Vědci se zaměřili na polibky, které rozdělili do dvou skupin: specifické, tedy polibky na ústa, které si partneři vyměnili během zatím posledního proběhlého sexuálního styku, a celkové, tedy „běžné“ polibky během celého vztahu.

Účastníci poté hodnotili četnost obou skupin polibků na pětistupňové (pro specifické polibky) a sedmistupňové (pro celkové polibky) Lickertově škále. Krom toho byli dotazováni například též ohledně četnosti orgasmu a sexu či spokojenosti a nespokojenosti s milostným životem i partnerským vztahem.

Většina respondentů ohodnotila četnost specifických polibků hodnotou 3,5 až 4 (přičemž hodnota 5 znamenala velmi časté líbání na ústa během sexu), u celkových polibků se průměrná odpověď dostala na hodnotu 6 (kdy hodnota 7 znamenala líbání více než jednou denně).

Jak je to s polibky u mužů a jak u žen

Výsledky ukázaly, že četnost specifických polibků má u mužů i žen významný a přímý dopad na četnost sexu i spokojenost se sexem, četnost celkových polibků pak u obou pohlaví napřímo ovlivňuje frekvenci sexu, spokojenost se sexem i vztahem jako takovým a také konzistentnost orgasmu. Co se genderových rozdílů týče, u žen byl vypozorován výraznější vliv specifických polibků na konzistentnost orgasmu a spokojenost s milostným životem. Mužská spokojenost se vztahem i sexem pak byla významněji spojena s četností celkových polibků.

Studie tak prokázala, že jak v případě mužů, tak žen je líbání významným ukazatelem spokojenosti v milostném životě i vztahu jako takovém. „V posuzování spokojenosti se sexem i vztahem je samozřejmě potřeba brát v potaz i různé jiné vlivy, jako je zdravotní a psychický stav, kulturní zvyklosti a podobně, přesto je na základě této studie možno říci, že méně polibků nebo jejich absence může být indikátorem nespokojenosti v partnerském životě, milostném i celkovém. Zároveň je zde i návod, jak s pomocí polibků – konkrétně navýšením jejich četnosti – posílit a zlepšit svůj vztah hned v několika rovinách,“ říká Adam Durčák.

Zdroj: TZ Růžový slon

Štítky: sex , vztahy

Autor článku: Petra Chmelová