Zdraví, 9. 9. 2022

Foto: Shutterstock

Anesteziologie je velmi důležitá část každé operace. Pokud budete postupovat jakýkoliv operativní zákrok, je důležitá individuální konzultace právě s anesteziologem. Toto by mělo být pravidlo i menších klinik, které se specializují například na operace estetické medicíny či zubní zákroky. Vždy je dobré si právě konzultaci u anesteziologa vyžádat. A zjistit si, zda daná nemocnice či klinika má svého zkušeného anesteziologa.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Lékař, který bude u operace jako anesteziolog by se totiž měl seznámit s výsledky předoperačního vyšetření klienta a jakékoliv nesrovnalosti nebo nedostatečné anamnestické údaje při pohovoru s pacientem doplnit.

Často narazíme na důležité věci, které ani v předoperačním vyšetření od praktického lékaře zmíněny nejsou. Výborně se nám osvědčil i anesteziologický dotazník, kde cílenými dotazy zjišťujeme, co je pro nás anesteziology zásadní. Dále je třeba klientovi vysvětlit, co ho čeká bezprostředně před zákrokem – příprava, premedikace před výkonem a co se bude odehrávat přímo po příchodu na sál. A v neposlední řadě klientovi vysvětlit, co může očekávat po návratu ze sálu zpět na oddělení, kdy bude moci po operaci vstávat, pít a jíst a jak bude vypadat léčba pooperační bolesti. A samozřejmě odpovědět klientovi na otázky, které se anestezie týkají,“ říká anestezioložka MUDr. Milena Stuchlíková.

Zcela v jeho rukou

Anestezie je stav, kdy operovaný člověk o sobě vůbec neví, má ovlivněné základní životní funkce, nemůže o sobě rozhodovat, je naprosto a plně odkázán na přítomnost zkušeného anesteziologa – jednoduše řečeno – svěřuje se mu kompletně do rukou. Proto by mu měl důvěřovat, a naopak anesteziolog za klienta zodpovídá. Chirurg musí dobře provést svůj zákrok, ve své oblasti, ale anesteziolog zodpovídá za životní funkce, integritu klienta a musí ho opět přivést k vědomí.

Bez bolesti

Všechny operace, které nelze provést v lokálním umrtvení (které často samo o sobě řadě lidí působí dyskomfort), se musí kvůli rozsahu operované oblasti provádět v celkovém znecitlivění. Během operace pacient musí spát a nesmí ho nic bolet.  Uspání musí být profesionální a přizpůsobené dané operaci a od toho je tu právě anesteziolog. Není tedy možné člověka jen laicky řečeno něčím „uspat“ a pak do něj říznout. To by spustilo ohromnou celkovou stresovou reakci organismu s fatálními komplikacemi až do rozvoje šokového stavu.

Vědomí a nocicepce (vedení bolesti) jsou vedle dýchání a oběhu základními vitálními znaky. Během anestezie se musí vědomí a vnímání bolesti vlastně vyřadit. Na to se používají různé léky a důsledkem jejich podání je nejen „spánek“ a bezbolestnost, ale jako vedlejší efekt i ovlivnění dýchání a ovlivnění krevního oběhu.

Pozorné čtení

Velmi často se setkáváme, že klienti předoperační dokumenty jen podepíší bez toho, že by si je vůbec přečetli. Jedná se ale nejen o důležitý právní dokument – informovaný souhlas, ale i pokyny, které je třeba respektovat. Například minimum klientek respektuje naše doporučení na odstranění gelového laku alespoň na jednom nehtu ruky – pro nás je to místo, kam přikládáme čidlo pro sledování saturace krve kyslíkem. Pokud jsou nehty velmi dlouhé, čidlo nelze ani přiložit. Také některé barvy gelových nehtů interferují s vlnovou délkou světla oxymetrického čidla, a to pak buď nesnímá, nebo hodnoty neodpovídají skutečnosti. Klienti také často nerespektují doporučení o sejmutí piercingu – pokud je piercing v jazyku, jsme nekompromisní a je rozhodně třeba ho odstranit, protože při jeho náhodném uvolnění hrozí vdechnutí a život ohrožující komplikace. To samé pro jeho náhodné spolknutí. Ostatní kovové ozdoby mohou být zdrojem peroperačních popálení, protože při stavění krvácení se během operace používá elektrokoagulace, nebo mohou být třeba i zdrojem pooperační infekce, říká MUDr. Milena.

Důležité je také informovat anesteziologa o přítomnosti zubních implantátů, korunek, faset, fixních ortodontických aparátů, nebo zda se neviklají některé zuby. Při zajišťování dýchacích cest po úvodu do celkové anestezie může totiž dojít i při maximální opatrnosti typicky právě k poškození horních řezáků.

Kdo bude mým anesteziologem?

Toto platí především u menších klinik. Těch, které se specializují na jednodenní chirurgii. U těch platí naprostá nutnost mít ve svých řadách pouze zkušené anesteziology s dlouholetou praxí a s výhodou i se zkušenostmi z oblasti intenzivní lůžkové péče. Na rozdíl od fakultních klinik, kde je zaměstnanců hodně a kolegové si mohou v neočekávané krizové situaci rychle vypomoci, na malých pracovištích tomu tak není, tam je anesteziolog sám a musí si rychle poradit a nastalou situaci samostatně vyřešit.

Kliniky jednodenní chirurgie musí mít zajištěnou službu přes noc přítomným lékařem (chirurg) a anesteziolog musí být též nepřetržitě dostupný na telefonu pro konzultaci a ev. rychlý dojezd pro případ operační revize.

Zdroj: TZ Perfect Clinic

Štítky: operace

Autor článku: Ivana Koutná