Zdraví, 30. 4. 2024

Foto: Shutterstock

V červnu letošního roku odstartovala iniciativa zaměřená na problematiku domácího násilí. Své síly na ní spojili lidé z politické, komerční i neziskové sféry. Jejím cílem je v první fázi především edukace veřejnosti ohledně oblasti domácího násilí. Následovat by měly legislativní změny.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

„V českém prostředí se pojem domácí násilí redukuje na partnerské vztahy. Naším cílem je edukovat veřejnost o tom, že  tato problematika má mnoho forem a také podob. Dle dostupných dat se domácí násilí dotýká až 2 500 domácností s dětmi ročně, přičemž nahlášeno bývá jen 5 – 10 % případů. Tato čísla jsou alarmující,” říká spoluautorka projektu, poslankyně Barbora Urbanová a dodává: „naším cílem je jednotná a koncepční úprava. Pokud chceme uspět a domoci se práv obětí, musí panovat konsensus napříč celým stranickým spektrem.”

Pod svícnem si klade za cíl všechny tyto oběti, ale i širokou veřejnost, oslovit a seznámit s problematikou. „Název iniciativy evokuje přísloví ‚Pod svícnem je největší tma‘, tedy, že k tomu největšímu ohrožení může docházet tam, kde to nikdo nečeká. Kde se máme cítit nejvíce v bezpečí. Za dveřmi našich domovů,” říká autorka konceptu Michaela Studená.

Součástí kampaně iniciativy Pod svícnem je petice za zákonnou ochranu obětí domácího násilí. Následovat budou vizuály, které budou sloužit k edukaci problematiky. Komunikace projektu bude probíhat také skrze sociální sítě, nabídne kontakty a možnosti pomoci.

Cíle iniciativy Pod svícnem

Naším cílem je vytvořit právní definici domácího násilí, která se bude prolínat všemi odvětvími a relevantními zákony. Bude tedy vždy jasně definované, zda o domácí násilí jde a jak se v tu chvíli má systém zachovat,” říká advokátka Alice Hejzlarová.

Jaké jsou další cíle kampaně?

 • Zlepšit přístup státu k obětem, zejména při opouštění násilné osoby. Navrhneme bezplatnou právní pomoc obětem a sjednocení pomoci materiální, právní i psychologické na jedno místo.
 • Zohlednit možnost domácího násilí při rozvodových řízeních. Například by se k násilí mělo přihlížet při řešení výživného. Také chceme v těchto případech zrušit aktuální povinnost před rozvodem věc řešit s mediátorem.
 • Motivovat zaměstnavatele k tomu, aby bylo možné poskytnutí volna či krátkodobé snížení úvazku pro oběti, které se vypořádávají s odchodem od partnera.

Domácí násilí v číslech

 • Počet trestných činů týrání osoby žijící ve společném obydlí (§ 199): 400 – 600 případů ročně (403 případů v roce 2022)
 • Počet trestných činů znásilnění (§ 185): cca 600 případů ročně (773 případů v roce 2021)
 • Počet vykázání ze společného obydlí: cca 1 100 – 1 400 ročně (data PČR)
 • Cca 2 500 případů domácího násilí v rodinách s dětmi ročně (data OSPOD)
 • Vysoká míra latence (nahlášeno jen 5 – 10 % případů) a zároveň absence definice vede k tomu, že data od policie o domácím násilí v podstatě nemáme

Topinka, D.: Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu. (2016)

 • 23 % žen – oběti domácího násilí
 • 7 % muži – oběti domácího násilí
 • 51 % případů – přítomnost dětí

Studie evropské WAVE o násílí na ženách

 • v ČR 32 % žen zažilo fyzické či sexuální násilí (partner či ne, od 15 let věku)
 • 19 % žen zažilo fyzické násilí od partnera
 • 47 % zažilo určitou formu psychického násilí od partnera
 • 34 % žen zažilo v dětství sexuální, fyzické či psychické násilí

Zdroj: TZ Pod svícnem

Autor článku: Ivana Koutná