Co je preeklampsie a jak může ohrozit váš život

Zdraví, 25. 12. 2020

Foto: Shutterstock

Preeklampsie je nemoc, která se projevuje po 20. týdnu těhotenství a ohrožuje nejen život plodu, ale i těhotné ženy. Je celosvětově hlavní příčinou mateřských a novorozeneckých úmrtí. V Čechách fatální následky nemívá, ale je příčinou 20 % předčasných porodů.

Jednat včas! Vyšetřit včas!

Nedoklubko sdílí příběhy rodin, rozhovory a odborné články na toto téma. Vyzývá k šíření informací o této závažné těhotenské nemoci a chce upozornit na riziko, které hrozí až 10 % těhotných žen. „V Nedoklubku se často setkáváme s maminkami, které předčasně porodily z důvodu preeklampsie. Známe jejich příběhy, které mají podobný průběh a jedno vždy společné. Předčasný porod. Kolegyně Markéta Řehořová porodila kvůli preeklampsii předčasně obě své děti, “ říká Lucie Žáčková, výkonná ředitelka Nedoklubka. Markéta je také koordinátorkou květnové kampaně Nedoklubka Jednat včas! Vyšetřit včas!

Preeklampsie je zákeřná

Zdravá žena s dosud bezproblémovým těhotenstvím se může během pár hodin ocitnout v ohrožení života. Ženě selhávají orgány, placenta nefunguje. Plodu se nedostává kyslík a živiny, i on bojuje o život.

Preeklampsie se dále může rozvinout v eklampsii a ve velmi nebezpečný stav HELLP syndrom, kdy jsou životy ženy i plodu  vážně ohroženy. Komplikací je někdy také odloučení placenty, kdy může být pro miminko už pozdě a lékaři se snaží zachránit ženu.

Prevence a léčba

Těhotné ženy mohou v I. trimestru absolvovat vyšetření, které nazýváme screeningem preeklampsie. Napoví, zda ženě hrozí riziko rozvinutí preeklampsie. V případě pozitivního výsledku screeningu lze přijmout preventivní opatření a zabránit komplikacím a fatálním následkům. Je důležité, aby žena i lékař o zvýšeném riziku preeklampsie věděli včas a mohl být proveden speciální test. Kromě screeningu preeklampsie v I. trimestru je možné ještě těhotným dále nabízet test na odhalení rizika preeklampsie.  Test je určen těhotným ženám s rizikem preeklampsie. Tedy těm, kterým vyšel pozitivně screening na riziko preeklampsie, mají preeklampsii, eklampsii nebo HELLP syndrom v osobní anamnéze, nebo jim byl při vyšetření naměřen opakovaně vysoký krevní tlak, “ vysvětluje MUDr. Michal Koucký, PhD., vedoucí lékař oddělení rizikového těhotenství Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze a vedoucí výzkumu příčin a prevence předčasného porodu.

Jedinou léčbou preeklampsie je ukončení těhotenství. Přistupuje se k němu při zhoršení zdravotního stavu ženy nebo plodu. Často se tak děje dlouho před termínem porodu.